Întrebări Frecvente

A: Datecs oferă suport tehnic specializat prin intermediul serviciului de call center, răspunzând la orice solicitare referitoare la produsele din oferta companiei: echipamente fiscale precum casele de marcat sau imprimantele fiscale, echipamente periferice sau dispozitive de plăți. Detalii de contact accesând: https://www.datecs.ro/centru-suport.html

A: Pentru a vedea care sunt distribuitorii din rețeaua Danubius, consultați https://www.datecs.ro/distribuitori-case-de-marcat.html

A: DatecsPay este un serviciu de plată pentru întreprinderile mici și mijlocii, disponibil în România prin Danubius Exim SRL, agent al DATECS PAYMENT TECHNOLOGY EAD. Pentru înrolare și mai multe informații, accesați https://www.datecspay.ro/.       

A: Partenerii de soluții software sunt disponibili pe https://www.datecs.ro/solutii.html.

A: Pentru achiziție, consultați site-ul www.datecs.ro.

A: Pentru a descărca documentația și driverele necesare, accesați pagina https://www.datecs.ro/centru-suport.html

A: Modul de transmisie și selectare este automat la BC50, drept urmare testul 13 nu funcționează în acest sens. BC50 selectează automat interfața disponibilă pentru a comunica cu ANAF și anume, dacă Android are internet prin Wi-Fi – trimite prin Wi-Fi. Dacă are internet 4G, trimite prin 4G.

A: Nu se poate conecta la PC BC50 pentru a lucra cu utilitar. Singurul mod în care el funcționează în mod „imprimantă fiscală” este prin driver-ul Fiscal Net, pe Wi-Fi. Tot ce este nevoie pentru gestionarea zonei fiscale se face din DudeForAndroid. De exemplu, pentru întrebarea dumneavoastră legată de import PLU pașii cei mai simpli ar fi:

  1. Adăugăm un PLU cu toate datele pe care dorim să le gestionăm. Fișierul este similar cu cel de la AMEF-urile obișnuite
  2. Facem Export la baza de date PLU- este de preferat această procedură pentru a se evita situații de separatori etc.
  3. Se leagă la calculator în File Transfer Mode și se copiază fișierul model, local pe calculator.
  4. Adaug PLU-urile în continuare și se salvează fișierul CSV, eliminând PLU – 1. Scriptul de import se oprește automat la primul “plu” unde nu sunt modificări.
  5. După ce copiez fișierul CSV iar pe BC50, Items PLU, Clear Table (dacă avem ceva), Export, Import File.
  6. Datele din fișier se vor afișa pe BC50. Selectați Write All și ați terminat procedura.

A: Formatul potrivit este CSV. Este de preferat să introduceți un articol manual, după care îl exportați și aveți un CSV de început pentru articolele viitoare.

Utile despre formulare:

Cerere de atribuire a numărului de ordine din Registrul de evidență a aparatelor de marcat electronice fiscale instalate în județ/municipiul București sau a numărului unic de identificare din aplicația informatică a Agenției Naționale de Administrare Fiscală – C801 (HG 479/2003; HG 804/2017).

Cerere pentru obţinerea profilurilor de trecere a aparatelor de marcat electronice fiscale în funcţionare online

Formular pentru înregistrarea aparatelor de marcat electronice fiscale produse, importate sau achiziționate intracomunitar și a aparatelor de marcat electronice fiscale adaptate pentru a corespunde prevederilor art. 3 alin. (2) din Ordonanța de urgență nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările și completările ulterioare și care au obținut avizul tehnic favorabil – F4101 (OPANAF 4156/2017). Producătorul, importatorul, persoana juridică română care achiziționează din statele membre ale Uniunii Europene aparate de marcat electronice fiscale, respectiv distribuitorul autorizat, înregistrează informații privind fiecare aparat de marcat electronic fiscal produs, importat sau achiziționat intracomunitar, fără excepție, prin completarea acestui formular.

 

Formular pentru înregistrarea aparatelor de marcat electronice fiscale instalate – F4102 (OPANAF 4156/2017). Prin completarea formularului, distribuitorul autorizat sau unitatea de service acreditată, după caz, înregistrează informații privind instalarea aparatului de marcat.

Formular pentru înregistrarea unor schimbări privind starea/situația aparatelor de marcat electronice fiscale – F4103 (OPANAF 4156/2017). Se completează ori de câte ori este cazul de că distribuitorul autorizat pentru a transmite informații privind schimbări ale stării sau situației aparatelor de marcat electronice fiscal.

Notificare – F4105 (OPANAF 4156/2017). Prin transmiterea unei notificări utilizatorii informează organul fiscal competent cu privire la apariția uneia dintre următoarele situații:

a) schimbarea locului de utilizare a aparatului între puncte de lucru ale aceluiași operator economic;

b) furtul/dispariția/distrugerea aparatului de marcat electronic fiscal;

c) înstrăinarea aparatului;

d) închiderea punctului de lucru;

e) lichidarea, dizolvarea, fuziunea, divizarea societății sau altele, după caz;

f) încetarea activității;

g) altele similare.

Declarație privind aparatele de marcat electronice fiscale neutilizate – F4109 (OMFP 627/2018). Acest formular este inclus în această pagină doar pentru informare, și nu pentru utilizare, deoarece el se completează electronic, cu ajutorul programului de asistență. Se completează de către utilizatorii aparatelor de marcat electronice fiscale în situația în care există aparate de marcat electronice fiscale care nu au fost utilizate pentru generarea de date, în nicio zi din perioada de raportare. Declarația se transmite prin mijloace electronice de transmitere la distanță, până cel mai târziu în data de 20 a lunii următoare perioadei de raportare în care aparatele de marcat electronice fiscale nu au fost utilizate.

articolul 101, după alineatul (4) se introduc patru noi alineate, alineatele (41)-(44), cu următorul cuprins:

(41) Entităţile înregistrate în registrul comerţului, pentru care există înscrise menţiuni privind inactivitatea temporară, nu au obligaţia depunerii declaraţiilor fiscale pentru perioada în care se află în inactivitate temporară, începând cu data de 1 a lunii următoare înscrierii menţiunii privind inactivitatea temporară în registrul comerţului.

(42) Celelalte entităţi, altele decât cele prevăzute la alin. (41), nu au obligaţia depunerii declaraţiilor fiscale, pentru perioada pentru care au solicitat suspendarea activităţii la organismele care le-au autorizat, începând cu data de 1 a lunii următoare înscrierii menţiunii privind suspendarea activităţii în registrul contribuabililor.

Aplicație pentru validarea fișierului XML creat de aparatele de marcat electronice fiscale, conținând registrul rapoartelor Z și bonurilor fiscale pentru perioada de raportare curentă, prevăzut în secțiunea II.12 din anexa nr. 2 la OPANAF nr. 146/2018

Aplicație pentru validarea fișierelor XML create de aparatele de marcat electronice fiscale altele decât cele utilizate în activitatea de schimb valutar sau în activitatea de taximetrie (inclusiv cele utilizate în aeroporturi), conținând bonurile fiscale (secțiunea II.3) și raportul Z (secțiunea II.7) pentru o zi fiscală, în conformitate cu anexa nr. 2 la OPANAF nr. 146/2018

Declarație pe propria răspundere prin care utilizatorul declară că utilizează aparatul de marcat electronic fiscal instalat în zone nedeservite de rețele de comunicații electronice, în conformitate cu OPANAF nr. 435/2021