Termeni și condiții

Ultima actualizare la data de 28.06.2023

1. ACORD CU TERMENII

Acești Termeni de utilizare („Termenii”) constituie un acord obligatoriu din punct de vedere juridic încheiat între dumneavoastră, fie personal, fie în numele unei entități („dvs.”) și Danubius Exim SRL („Companie”, „noi”, „noi” sau „nostru”), cu privire la accesul și utilizarea site-ului web danubius.org, precum și orice altă formă media, canal media, site mobil sau aplicație mobilă legată sau conectată în alt mod la acesta (colectiv, „Site-ul”).

Suntem înregistrați în România și avem sediul social în str. Vasile Gherghel nr. 12, Sector 1, București.

Sunteți de acord că, accesând Site-ul, ați citit, înțeles și sunteți de acord să respectați toți acești Termeni. DACĂ NU SUNTEȚI DE ACORD CU TOȚI ACEȘTI TERMENI, ATUNCI ESTE INTERZIS ÎN MOD EXPRES SĂ UTILIZAȚI SITE-UL ȘI TREBUIE SĂ ÎNCETAȚI UTILIZAREA imediat.

Ne rezervăm dreptul, la discreția noastră, de a face modificări acestor Termeni în orice moment și din orice motiv. Vă vom avertiza cu privire la orice modificare prin actualizarea datei „Ultima actualizare” a acestor Termeni și renunțați la orice drept de a primi o notificare specifică cu privire la fiecare astfel de modificare. Vă rugăm să vă asigurați că verificați Termenii aplicabili de fiecare dată când utilizați Site-ul nostru, astfel încât să înțelegeți ce Termeni se aplică. Se va considera că ați luat la cunoștință și ați acceptat modificările aduse oricăror Termeni revizuiți prin continuarea utilizării Site-ului după data publicării acestor Termeni revizuiți.

Informațiile furnizate pe Site nu sunt destinate distribuirii sau utilizării de către nicio persoană sau entitate în nicio jurisdicție sau țară în care o astfel de distribuție sau utilizare ar fi contrară legii sau reglementărilor respective sau care ne-ar supune oricărei cerințe de înregistrare în această jurisdicție sau țară. În consecință, acele persoane care aleg să acceseze Site-ul din alte locații fac acest lucru din proprie inițiativă și sunt singurele responsabile pentru conformitatea cu legile locale, dacă și în măsura în care legile locale sunt aplicabile.

Site-ul este destinat utilizatorilor care au cel puțin 18 ani. Persoanelor cu vârsta sub 18 ani nu le este permis să utilizeze sau să se înregistreze pe Site.

2. DREPTURILE DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ

Cu excepția cazului în care se indică altfel, Site-ul este proprietatea noastră și toate codurile sursă, bazele de date, funcționalitățile, software-ul, designul site-ului web, audio, video, text, fotografii și grafice de pe Site (colectiv, „Conținutul”) și mărcile comerciale, serviciul, mărcile și siglele conținute în acestea („Mărcile”) sunt deținute sau controlate de noi sau ne sunt licențiate și sunt protejate de legislația privind drepturile de proprietate intelectuală și drepturile de autor, precum și legislația privind concurența neloială din România și orice alte reglementări relevante aplicabile.

Ne rezervăm toate drepturile asupra Site-ului, Conținutului și Mărcilor.

Conținutul și Mărcile sunt furnizate pe Site numai pentru informarea dumneavoastră și uz personal. Cu excepția cazurilor prevăzute în mod expres în acești Termeni, nicio parte a Site-ului  și niciun Conținut sau Mărci nu poate fi copiat, reprodus, agregat, republicat, încărcat, postat, afișat public, codificat, tradus, transmis, distribuit, vândut, licențiat sau exploatat altfel în orice scop comercial, fără acordul nostru expres, prealabil, în scris.

Cu condiția de a fi eligibil să utilizați Site-ul, având în vedere dispozițiile de la punctul 3 de mai jos, puteți accesa și utiliza Site-ul și descărca sau imprima o copie a oricărei părți a Conținutului la care ați obținut acces în mod corespunzător numai pentru uzul dvs. personal, necomercial.

3. DECLARAȚII UTILIZATOR

Prin utilizarea Site-ului, declarați și garantați că: (1) aveți capacitatea juridică și sunteți de acord să respectați acești Termeni; (2) nu sunteți minor în jurisdicția în care locuiți; (3) nu veți accesa Site-ul prin mijloace automate sau non-umane, fie printr-un bot, script sau altfel; (4) nu veți folosi Site-ul în niciun scop ilegal sau neautorizat; și (5) utilizarea de către dumneavoastră a Site-ului nu va încălca nicio lege sau reglementare aplicabilă.

Dacă furnizați orice informații care sunt neadevărate, inexacte, neactuale sau incomplete, avem dreptul de a suspenda sau de a închide contul dvs. și de a refuza orice utilizare curentă sau viitoare a Site-ului (sau a oricărei părți a acestuia).

4. ACTIVITĂȚI INTERZISE

Nu puteți accesa sau utiliza Site-ul în alt scop decât cel pentru care punem la dispoziție Site-ul sau care este susținut ori aprobat în mod specific de noi.

În calitate de utilizator al Site-ului, sunteți de acord să nu:

 • preluați sistematic date sau alt conținut de pe Site pentru a crea sau compila, direct sau indirect, o colecție, o compilare, o bază de date fără permisiunea scrisă din partea noastră;
 • înșelați sau induceți în eroare pe noi și pe alți utilizatori, în special în orice încercare de a afla informații sensibile, precum informații despre conturi, nume și prenume utilizatori, parole etc.;
 • eludați, dezactivați sau interferați în alt mod cu caracteristicile legate de securitate ale Site-ului, inclusiv caracteristicile care împiedică sau restricționează utilizarea sau copierea oricărui Conținut sau impun limitări privind utilizarea Site-ului și/sau a Conținutului acestuia;
 • vă angajați în nicio activitate care dăunează sau poate dăuna nouă, altor utilizatori și/sau Site-ului;
 • utilizați orice informație obținută de pe Site pentru a hărțui, abuza sau răni o altă persoană;
 • utilizați necorespunzător serviciile noastre de asistență sau trimiteți rapoarte false de abuz sau conduită greșită;
 • utilizați Site-ul într-o manieră incompatibilă cu orice legi sau reglementări aplicabile;
 • accesați în mod neautorizat Site-ul;
 • încărcați sau transmiteți (sau încercați să încărcați sau să transmiteți) viruși, cai troieni sau alte materiale, inclusiv utilizarea excesivă a majusculelor și spam-ul (postarea continuă a textului repetitiv), care interferează cu utilizarea neîntreruptă de către orice parte a Site-ului sau care modifică, deteriorează, perturbă, alterează sau interferează cu utilizarea, caracteristicile, funcțiile, operarea sau întreținerea Site-ului;
 • vă angajați în orice utilizare automată a sistemului, cum ar fi utilizarea de scripturi pentru a trimite comentarii sau mesaje sau folosirea oricăror instrumente de extragere și extragere a datelor, roboți sau alte instrumente similare;
 • ștergeți notificarea/referirea privind drepturile de autor sau alte drepturi de proprietate din orice Conținut;
 • încercați să uzurpați identitatea unui alt utilizator sau persoană sau să utilizați numele de utilizator al altui utilizator;
 • încărcați sau transmiteți (sau încercați să încărcați sau să transmiteți) orice material care acționează ca un mecanism pasiv sau activ de colectare sau transmitere a informațiilor, inclusiv, fără limitare, formate de schimb de grafice clare („gif”), 1×1 pixeli, bug-uri web, cookie-uri sau alte dispozitive similare (uneori denumite „spyware” sau „mecanisme de colectare pasivă” sau „pcms”);
 • interferați, perturbați sau creați o povară nejustificată asupra Site-ului sau a rețelelor sau serviciilor conectate la Site;
 • hărțuiți, intimidați sau amenințați pe oricare dintre angajații sau agenții noștri implicați în a vă furniza orice parte a Site-ului;
 • încercați să ocoliți orice măsuri ale Site-ului menite să împiedice sau să restricționeze accesul la Site sau la orice parte a Site-ului;
 • copiați sau adaptați software-ul Site-ului, inclusiv, dar fără a se limita la, Flash, PHP, HTML, JavaScript sau alt cod;
 • cu excepția cazurilor permise de legea aplicabilă, descifrați, decompilați, dezasamblați sau realizați inginerie inversă a oricărui software care cuprinde sau alcătuiește în orice fel o parte a Site-ului;
 • cu excepția cazului în care poate fi rezultatul utilizării standard a motorului de căutare sau a browser-ului de Internet, utilizați, lansați, dezvoltați sau distribuiți orice sistem automatizat, inclusiv, fără limitare, orice păianjen, robot, utilitar de trișare, scraper sau cititor offline care accesează Site-ul sau utilizarea sau lansarea oricărui script sau alt software neautorizat;
 • utilizați neautorizat Site-ul, inclusiv colectarea numelor de utilizator și/sau a adreselor de e-mail ale utilizatorilor prin mijloace electronice sau prin alte mijloace în scopul trimiterii de e-mailuri nesolicitate sau crearea de conturi de utilizator prin mijloace automate sau sub pretexte false.

5. CONTRIBUȚII GENERATE DE UTILIZATOR

Site-ul nu oferă utilizatorilor posibilitatea să trimită sau să posteze conținut. Vă putem oferi posibilitatea de a crea, trimite, posta, afișa, transmite, executa, publica, distribui sau difuza conținut și materiale către noi sau pe Site, inclusiv, dar fără a se limita la text, scrieri, video, audio, fotografii, grafice, comentarii, sugestii sau informații personale sau alte materiale (colectiv, „Contribuții”). Contribuțiile pot fi vizualizate de alți utilizatori ai Site-ului și prin intermediul site-urilor web ale terților. Ca atare, orice Contribuții pe care le transmiteți pot fi tratate în conformitate cu Termenii Site-ului și Politica de confidențialitate și de cookies a Site-ului. Când creați sau puneți la dispoziție orice Contribuții, declarați și garantați următoarele:

 • crearea, distribuirea, transmiterea, afișarea publică sau performanța și accesarea, descărcarea sau copierea Contribuțiilor dvs. nu încalcă și nu vor încălca drepturile de proprietate, inclusiv, dar fără a se limita la, drepturile de autor, brevetul, marca comercială, secretul comercial sau drepturile morale ale oricărui terț;
 • sunteți creatorul și proprietarul sau aveți licențele, drepturile, acordurile, eliberările și permisiunile necesare pentru a folosi și autoriza pe noi, Site-ul și pe alți utilizatori ai Site-ului să vă folosim Contribuțiile în orice mod prevăzut de Site și de acești Termeni;
 • aveți consimțământul scris, eliberarea și/sau permisiunea fiecărei persoane individuale identificabile din Contribuțiile dvs. de a utiliza numele sau asemănarea fiecărei persoane individuale identificabile pentru a permite includerea și utilizarea Contribuțiilor dumneavoastră în orice mod prevăzut de Site și acești Termeni;
 • contribuțiile dvs. nu sunt false, inexacte sau înșelătoare;
 • contribuțiile dvs. nu reprezintă publicitate nesolicitată sau neautorizată, materiale promoționale, scheme piramidale, scrisori în lanț, spam, e-mailuri în masă sau alte forme de solicitare;
 • contribuțiile dvs. nu sunt obscene, lascive, violente, hărțuitoare, calomnioase sau în orice alt mod inacceptabile, așa cum va fi stabilit de noi;
 • contribuțiile dvs. nu ridiculizează, batjocoresc, denigrează, intimidează sau abuzează pe nimeni;
 • contribuțiile dvs. nu sunt folosite pentru a hărțui sau a amenința (în sensul legal al acestor termeni) orice altă persoană și pentru a promova violența împotriva unei anumite persoane sau clase de persoane;
 • contribuțiile dvs. nu încalcă nicio lege, regulament sau regulă aplicabilă;
 • contribuțiile dvs. nu încalcă drepturile de confidențialitate sau publicitate ale niciunei terțe părți;
 • contribuțiile dvs. nu încalcă nicio lege aplicabilă privind pornografia infantilă și nici nu au scopul de a proteja sănătatea sau bunăstarea minorilor;
 • contribuțiile dvs. nu includ comentarii jignitoare care sunt legate de rasă, origine națională, sex, preferințe sexuale sau handicap fizic;
 • contribuțiile dvs. nu încalcă în alt mod sau nu fac legătura cu materiale care încalcă vreo prevedere a acestor Termeni sau orice lege sau reglementare aplicabilă;

Orice utilizare a Site-ului cu încălcarea celor de mai sus reprezintă o încălcare a acestor Termeni și poate duce, printre altele, la rezilierea sau suspendarea drepturilor dumneavoastră de a utiliza Site-ul; în acest sens ne rezervăm dreptul de a înceta imediat utilizarea de către dvs. a Site-ului în cazul oricărei încălcări a acestor Termeni.

6. LICENȚĂ DE CONTRIBUȚIE

Sunteți de acord că putem accesa, stoca, procesa și folosi orice informație și date personale pe care le furnizați în conformitate cu acești Termeni, Politica de confidențialitate și de cookies și opțiunile dvs. (inclusiv setările).

Prin trimiterea de sugestii sau feedback cu privire la Site, sunteți de acord că putem folosi și împărtăși astfel de informații în orice scop, fără a vă compensa.

Nu afirmăm nicio proprietate asupra Contribuțiilor dvs. Vă păstrați proprietatea deplină asupra tuturor Contribuțiilor și a oricăror drepturi de proprietate intelectuală sau alte drepturi de proprietate asociate cu Contribuțiile dvs. Nu suntem răspunzători pentru nicio declarație sau declarație din Contribuțiile dvs. furnizate de dvs. în orice zonă a Site-ului. Sunteți singurul responsabil pentru Contribuțiile dumneavoastră la Site și sunteți de acord în mod expres să ne exonerați de orice responsabilitate și să vă abțineți de la orice acțiune legală împotriva noastră cu privire la Contribuțiile dumneavoastră.

7. PREMISE

Recunoașteți și sunteți de acord că orice întrebări, comentarii, sugestii, idei, feedback sau alte informații referitoare la Site („Trimiterile”) furnizate de dvs. către noi vor deveni proprietatea noastră, având dreptul să utilizăm și să diseminăm fără restricții aceste Trimiteri în orice scop legal, comercial sau de altă natură, fără recunoaștere sau despăgubire pentru dvs. Renunțați prin prezenta la toate drepturile asupra oricăror astfel de Trimiteri și garantați prin prezenta că aveți dreptul de a trimite orice astfel de Trimiteri, iar prin aceasta nu încălcați direct sau indirect orice drept al unui terț . Sunteți de acord că nu va exista niciun demers legal împotriva noastră pentru orice presupusă sau reală încălcare sau deturnare a oricărui drept de proprietate asupra Trimiterilor dumneavoastră.

8. SITE WEB ȘI TRIMITERI CĂTRE ALTE SITE-URI

Site-ul reprezintă un site de promovare a Danubius și a produselor și serviciilor din portofoliul Danubius. Site-ul conține  link-uri către alte site-uri web aparținând nouă sau gestionate de noi (respectiv https://www.datecs.ro/, https://www.danubius-exim.ro/, https://www.datecspay.ro/) de unde puteți achiziționa produse sau servicii din portofoliul Danubius.

De asemenea, platforma danubius.online este destinată unităților acreditate Danubius, aceștia putându-se înregistra în respectiva platformă prin intermediul unei adrese de e-mail și a parolei.

Pentru a cunoaște termenii și condițiile de utilizare a acestor site-uri, vă rugăm că consultați paginile dedicate în acest sens din cadrul site-urilor respective.

Site-ul poate conține și link-uri către alte site-uri web ale terților („Site-uri web ale terților”), precum și către articole, fotografii, text, grafică, imagini, design, muzică, sunet, video, informații, aplicații , software și alt conținut sau articole aparținând sau care provin de la terți („Conținut de la terți”).

Asemenea site-uri web ale terților și Conținutul de la terți nu sunt investigate, monitorizate sau verificate de către noi în ceea ce privește acuratețea, corectitudinea sau caracterul complet și nu suntem responsabili pentru niciun prejudiciu suferit de dvs. ca urmare a accesării prin intermediul Site-ului a acestor site-uri web aparținând sau gestionate de terți sau pentru orice conținut al terților postat pe aceste site-uri, inclusiv pentru conținutul, acuratețea, caracterul ofensiv, opiniile, fiabilitatea, practicile de confidențialitate sau alte politici ale sau conținute în site-urile respective sau în cadrul Conținutului de la terți.

Dacă decideți să părăsiți Site-ul și să accesați site-urile web ale terților sau să utilizați sau să instalați orice Conținut al unei terțe părți, faceți acest lucru pe propria răspundere și ar trebui să știți că acești Termeni nu sunt aplicabili raporturilor dintre dvs. și site-urile respective/acel Conținut. Cu excepția site-urilor deținute sau gestionate de noi la care Site-ul face trimitere, orice achiziții pe care le faceți prin intermediul site-urilor web ale terților și de la alte societăți privesc exclusiv raporturile dintre dvs. și societățile respective și nu ne asumăm nicio responsabilitate în legătură cu astfel de achiziții.

Sunteți de acord și luați la cunoștință că nu putem fi ținuți răspunzători cu privire la niciun prejudiciu suferit de dvs. ca urmare a achiziționării de produse sau servicii în urma consultării,  accesării sau vizualizării în orice mod a unor oferte provenind de pe site-uri web ale terților și/sau în legătură cu orice Conținut al unei terțe părți sau orice contact cu site-urile web ale terților care a determinat sau influențat în orice fel decizia dvs. de achiziție.

9. MANAGEMENTUL SITE-ULUI

Ne rezervăm dreptul de a:

(1) monitoriza Site-ul pentru încălcări ale acestor Termeni;

(2) lua măsurile legale corespunzătoare la discreția noastră împotriva oricărei persoane care încalcă legea sau acești Termeni, inclusiv, dar fără limitare, la raportarea unui astfel de utilizator autorităților de aplicare a legii;

(3) la discreția noastră exclusivă și fără limitare, refuza, restricționa accesul la Site, limita disponibilitatea sau dezactiva (în măsura în care este posibil din punct de vedere tehnologic) oricare dintre Contribuțiile dvs. sau orice parte a acestora;

(4) la discreția noastră exclusivă și fără limitare, elimina de pe Site sau dezactiva în orice alt mod toate fișierele și conținutul care au dimensiuni excesive sau sunt în vreun fel împovărătoare pentru sistemele noastre; și

(5) gestiona în alt mod Site-ul într-o manieră concepută pentru a ne proteja drepturile și proprietatea și pentru a facilita funcționarea corectă a Site-ului.

10. POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE

Ne pasă de confidențialitatea și securitatea datelor dvs. cu caracter personal. Vă rugăm să consultați Politica noastră de confidențialitate disponibilă pe Site. Prin utilizarea Site-ului, sunteți de acord să respectați Politica noastră de confidențialitate și Politica de cookies.

Vă rugăm să rețineți că Site-ul este găzduit în România.

11. UTILIZAREA SITE-ULUI ȘI ÎNCETAREA

Utilizarea Site-ului reprezintă acceptul dvs. a Termenilor, astfel cum aceștia pot fi modificați din când în când. Termenii modificaţi prevalează asupra tuturor versiunilor anterioare ale acestora. Din acest motiv, vă recomandăm să studiaţi prezenţii Termeni ori de câte ori accesaţi sau utilizaţi Site-ul.

Acești Termeni încetează automat în momentul nerespectării oricăror prevederi din cadrul acestora de către dvs. Putem întrerupe sau modifica accesul dvs. la Site fără notificare, în orice moment şi din orice motiv. Cu titlu de exemplu, accesul la Site poate fi interzis fără notificare dacă dvs. veți încălca oricare dintre obligațiile care vă revin în temeiul art. 4 și 5.

12. MODIFICĂRI ȘI ÎNTRERUPERI

Ne rezervăm dreptul de a schimba, modifica sau elimina conținutul Site-ului în orice moment sau din orice motiv, la discreția noastră, fără notificare. De asemenea, ne rezervăm dreptul de a modifica sau întrerupe tot sau o parte a Site-ului fără notificare în orice moment. Nu vom fi răspunzători față de dvs. sau față de orice terță parte pentru orice modificare, suspendare sau întrerupere a Site-ului.

Nu putem garanta că Site-ul va fi disponibil în orice moment. Este posibil să întâmpinăm probleme hardware, software sau alte probleme sau să fie nevoie să efectuăm lucrări de întreținere legate de Site, ceea ce duce la întreruperi, întârzieri sau erori. Ne rezervăm dreptul de a schimba, revizui, actualiza, suspenda, întrerupe sau modifica în alt mod Site-ul în orice moment sau din orice motiv, fără notificare. Sunteți de acord că nu avem nicio răspundere pentru orice pierdere, daune sau inconvenient cauzat de incapacitatea dumneavoastră de a accesa sau de a utiliza Site-ul în timpul oricărei perioade de nefuncționare sau întrerupere a Site-ului. Nimic din acești Termeni nu va fi interpretat în sensul de a ne obliga să menținem și să sprijinim Site-ul sau să furnizăm orice corecții, actualizări sau versiuni în legătură cu acestea.

13. LEGEA APLICABILĂ

Aceste condiții sunt guvernate și interpretate în conformitate cu legile din României. Dacă reședința dumneavoastră obișnuită este în UE și sunteți consumator, aveți în plus și protecția oferită de dispozițiile obligatorii ale legii țării dumneavoastră de reședință. Danubius Exim SRL și dumneavoastră sunteți de acord să vă supuneți jurisdicției neexclusive a instanțelor din București, ceea ce înseamnă că puteți face o cerere pentru a vă apăra drepturile de protecție a consumatorilor în ceea ce privește acești Termeni în România sau în țara UE în care locuiți.

14. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

Orice litigiu sau diferend între noi și dvs. cu privire la utilizarea acestui Site va fi soluționat în primul rând pe cale amiabilă.

Dacă după încercarea demonstrată de soluționare în prealabil pe cale amiabilă a litigiului sau diferendului respectiv, părțile nu au ajuns la un punct comun sau există chestiuni care nu au fost soluționate, fiecare parte poate alege soluționarea diferendului respectiv prin intermediul căilor legale.

15. CORECȚII

Pot exista informații pe Site care să conțină erori de tipar, inexactități sau omisiuni, inclusiv descrieri, prețuri, disponibilitate și diverse alte informații. Ne rezervăm dreptul de a corecta orice erori, inexactități sau omisiuni și de a modifica sau actualiza informațiile de pe Site în orice moment, fără notificare prealabilă.

16. DECLINAREA RESPONSABILITĂȚII

Nu oferim garanții cu privire la acuratețea conținutului Site-uri web ale terților și nu ne asumăm nicio răspundere pentru daune de orice natură pe care le-ați suferi ca urmare a accesării sau utilizării acestor site-uri de dvs.

17. LIMITĂRI DE RĂSPUNDERE

Noi sau reprezentanții noștri legali, angajații sau agenții noștri nu vom fi responsabili în fața de dvs. sau oricărui terț pentru orice daune directe, indirecte, inclusiv pierdere de profit, venituri sau alte prejudicii derivate din utilizarea site-ului de către dvs. chiar dacă am fost informați privind posibilitatea producerii unor astfel de daune.

18. DESPĂGUBIREA

Sunteți de acord să nu atrageți răspunderea noastră ori a afiliaților, partenerilor, angajaților noștri, împotriva oricărei pierderi, daune, răspundere, pretenție sau cerere, inclusiv taxe și cheltuieli, efectuate de orice terță parte ca urmare sau care decurg din: (1) utilizarea Site-ului; (2) încălcarea acestor Termeni; (3) orice încălcare a declarațiilor și garanțiilor dumneavoastră prevăzute în acești Termeni; (4) încălcarea de către dumneavoastră a drepturilor unei terțe părți, inclusiv, dar fără a se limita la, drepturile de proprietate intelectuală sau (5) orice act vătămător evident față de orice alt utilizator al Site-ului cu care v-ați conectat prin intermediul Site-ului. Fără a aduce atingere celor de mai sus, ne rezervăm dreptul să ne asumăm apărarea și controlul exclusiv asupra oricărei probleme pentru care vi se cere să ne despăgubiți și sunteți de acord să cooperați cu apărarea noastră a unor astfel de revendicări. Vom depune eforturi rezonabile pentru a vă notifica cu privire la orice astfel de reclamație, acțiune sau procedură care face obiectul acestei despăgubiri, după ce luăm la cunoștință despre aceasta.

19. DATELE UTILIZATORULUI

Vom păstra anumite date pe care le transmiteți către Site în scopul gestionării performanței Site-ului, precum și date referitoare la utilizarea de către dvs. a Site-ului. Deși efectuăm copii de rezervă regulate de rutină ale datelor, sunteți singurul responsabil pentru toate datele pe care le transmiteți sau care se referă la orice activitate pe care ați întreprins-o folosind Site-ul. Sunteți de acord că nu vom avea nicio răspundere față de dvs. pentru pierderea sau coruperea oricăror astfel de date și, prin prezenta, renunțați la orice drept de acțiune împotriva noastră care decurge din orice astfel de pierdere sau corupție a acestor date.

20. COMUNICAȚII ELECTRONICE, TRANZACȚII ȘI SEMNĂTURI

Vizitarea Site-ului, trimiterea de e-mailuri și completarea formularelor online constituie comunicări electronice. Sunteți de acord să primiți comunicări electronice și sunteți de acord că toate acordurile, notificările, dezvăluirile și alte comunicări pe care vi le furnizăm electronic, prin e-mail și pe Site, îndeplinesc orice cerință legală ca o astfel de comunicare să fie în scris. SUNTEȚI DE ACORD CU UTILIZAREA SEMNATURILOR ELECTRONICE ÎN CEEA CE PRIVEȘTE SEMNAREA CONTRACTELOR, COMENZILOR ȘI ALTOR ÎNREGISTRĂRI, ȘI CU LIVRAREA ELECTRONICĂ A NOTIFICARILOR, POLITICILOR ȘI ÎNREGISTRĂRILOR CU TRANZACȚIILE INIȚIATE SAU FINALIZATE DE NOI SAU PRIN SITE, ACOLO UNDE ESTE CAZUL. Renunțați prin prezenta la orice drept sau cerințe în temeiul oricăror statut, reglementări, reguli sau alte legi din orice jurisdicție care necesită o semnătură originală sau livrarea sau păstrarea înregistrărilor neelectronice sau la plăți sau acordarea de credite prin orice alt mijloc. decât mijloacele electronice.

21. DIVERSE

Acești Termeni și orice politică (inclusiv Politica de confidențialitate a datelor și Politica de cookies) sau reguli de operare postate de noi pe Site sau în ceea ce privește Site-ul constituie întregul acord și înțelegere dintre dumneavoastră și noi. În cazul în care nu ne vom exercita vreun drept sau nu ne vom prevala de vreo prevedere a acestor Termeni, aceasta nu va funcționa ca o renunțare a noastră la un astfel de drept sau prevedere. Nu vom fi responsabili sau răspunzători pentru nicio pierdere, daune, întârziere sau eșec de a acționa cauzate de orice cauză în afara controlului nostru rezonabil. Dacă orice prevedere sau parte a unei prevederi a acestor Termeni este declarată a fi ilegală, nulă sau inaplicabilă, acea prevedere sau o parte a prevederii este considerată separabilă de acești Termeni și nu afectează valabilitatea oricărei alte prevederi rămase. Nu există nicio asociere, parteneriat sau relație de agenție creată între dvs. și noi ca urmare a acestor Termeni sau utilizare a Site-ului. Sunteți de acord că acești Termeni nu vor fi interpretați împotriva noastră în virtutea redactării lor. Prin prezenta, renunțați la orice apărare pe care le puteți avea pe baza formei electronice a acestor Termeni și a lipsei semnării de către părțile contractante pentru a executa acești Termeni.

22. CONTACT

Pentru a rezolva o reclamație referitoare la Site sau pentru a primi informații suplimentare cu privire la utilizarea Site-ului, vă rugăm să ne contactați la:

Danubius Exim SRL
Str. Vasile Gherghel nr. 12, Sector 1
București
România
Telefon: +40 21 224 5524
office@danubius.org