Politica de confidențialitate

Actualizată la data de 01.08.2023
Aplicabilă de la data de 01.08.2023

Această politică de confidențialitate („Politica de confidențialitate”) descrie modalitatea în care Danubius Exim SRL, cu sediul în str. Vasile Gherghel nr. 12, Sector 1, București, România („Danubius”), prelucrează datele dvs. cu caracter personal cu ocazia utilizării site-ului https://danubius.org, numit în continuare „Site-ul”.

Politica de confidențialitate se întemeiază pe dispozițiile Regulamentului nr. 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE („Regulamentul general privind protecția datelor” sau „GDPR“) precum și pe legislația națională aplicabilă.

GDPR definește datele cu caracter personal ca fiind: „orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale“.

Danubius se angajează să implementeze cele mai înalte standarde de confidențialitate și transparență cu privire la datele cu caracter personal pe care le prelucrează în activitatea curentă. Protecția și transparența în ceea ce privește prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în cadrul activității noastre reprezintă prioritatea noastră.

Prin accesarea sau utilizarea Site-ului, sunteți de acord cu operațiunile de prelucrare a datelor dvs. cu caracter personal care au loc pe Site în conformitate cu prevederile din această Politică de confidențialitate, precum și a prevederilor din Termenii de utilizare a Site-ului și a Politicii de cookies disponibile pe Site. Dacă nu sunteți de acord cu modalitatea în care Danubius prelucrează datele dvs. personale prin intermediul acestui Site, vă rugăm să încetați utilizarea Site-ului.

Ne rezervăm dreptul de a actualiza și modifica periodic această Politică de confidențialitate, pentru a reflecta orice modificări ale modului în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal sau orice modificări ale cerințelor legale. În cazul oricărei astfel de modificări, vom afișa pe website-ul nostru versiunea modificată a Politicii de confidențialitate, motiv pentru care vă rugăm să verificați periodic conținutul acesteia pe Site.

1. Ce categorii de date cu caracter personal prelucrăm

În funcție de circumstanțele în care datele dumneavoastră cu caracter personal ne sunt transmise, putem prelucra următoarele categorii de date cu caracter personal:

  • Informații pe care ni le furnizați ca urmare a transmiterii unei solicitări generale de informații prin completarea formularului de contact: nume și prenume, adresă de email, număr de telefon;
  • Informații pe care ni le furnizați ca urmare a solicitării dvs. de a vă abona la newsletter, respectiv adresa de email;
  • Informații pe care le observăm despre dumneavoastră în utilizarea site-ului: adresa IP, tipul dispozitivului după care ați accesat Site-ul, ora și durata fiecărei sesiuni pe Site (în acest sens vă recomandăm să citiți Politica de cookies).
  • Informații pe care ni le furnizați ca urmare a utilizării serviciului de call center (prin apelarea numărului de telefon dedicat acestei linii), respectiv înregistrarea și stocarea numărului de telefon al utilizatorului, data și ora apelului, precum și conținutul convorbirii;
  • Informații pe care ni le furnizați ca urmare a utilizăriiserviciului de chat, respectivinformatiile pe care utilizatorul le furnizează în cadrul conversației cu consultantul nostru, care pot include: nume și prenume, adresa de email, telefon, data conversației și orice alte informații pe care utilizatorii le furnizează în cadrul conversației

2. Scopurile și temeiurile prelucrării

a. Soluționarea cererilor dumneavoastră

Colectăm date cu caracter personal ce se referă la nume și prenume, adresa de email, număr de telefon și funcția (dacă este cazul) în vederea menținerii unei corespondențe cu dumneavoastră. Astfel, în cazul în care formulați o cerere, vom prelucra datele dumneavoastră în vederea soluționării acesteia. În acest context, dacă situația expusă de dumneavoastră spre solicitare o impune, vom putea transmite datele dumneavoastră de contact către alte persoane, având în vedere obiectul solicitării dvs.

Temeiul prelucrării datelor dumneavoastră în acest context este reprezentat de consimțământul dumneavoastră – art. 6 alin. (1) lit. a din GDPR. În cazul în care devin necesare operațiuni de prelucrare suplimentare, temeiul prelucrării poate fi reprezentat de interesul legitim al Danubius – art. 6 alin. (1) lit. f din GDPR.

b. Abonarea la newsletter prin intermediul Site-ului

Prin abonarea la newsletter, colectăm date cu caracter personal care se referă la adresa de email pentru a vă transmite oferte comerciale în legătură cu produsele și serviciile oferite de Danubius.

Temeiul prelucrării datelor dumneavoastră în acest context este reprezentat de consimțământul dumneavoastră – art. 6 alin. (1) lit. a din GDPR.
Aveți posibilitatea oricând de a renunța să mai primiți newslettere prin transmiterea unei cereri în acest sens la adresa office@danubius.org.

c. Serviciul call center/chat

În ceea ce privește serviciul de call center/chat, scopul prelucrării datelor cu caracter personal, astfel cum au fost acestea identificate, este acela de a furniza serviciul solicitat de către client, de a asigura îmbunătățirea serviciilor oferite clienților, precum și apărarea sau exercitarea unui drept în instanță.

Temeiul prelucrării acestor categorii de date este reprezentat de demersurile Utilizatorului pentru încheierea unui contract (art. 6 alin. (1) lit. b din GDPR) și interesul legitim al Danubius cu privire la îmbunătățirea serviciilor oferite clienților săi.

3. Cât timp păstrăm datele dumneavoastră cu caracter personal

Ca regulă generală, prelucrările de date cu caracter personal întemeiate pe consimțământ încetează la momentul retragerii consimțământului, aceasta echivalând cu ștergerea datelor dumneavoastră din bazele noastre de date. Trebuie să aveți în vedere faptul că exercitarea dreptului de retragere a consimțământului produce efecte numai pentru viitor, ceea ce înseamnă că prelucrările anterioare exercitării dreptului rămân valide.

În cazul prelucrărilor întemeiate pe interes legitim, termenul de stocare a datelor dumneavoastră este de 3 ani de la data ultimului contact cu dumneavoastră. În cazul în care între Danubius și dumneavoastră apare un litigiu, datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi stocate în sistemele noastre până la soluționarea definitivă a acelui litigiu.

Datele cu caracter personal prelucrate cu ocazia utilizării serviciului de call-center vor fi stocate pentru o durată de maximum 6 luni de la data folosirii serviciului de către utilizator, iar în cazul în care este necesar, pentru o durată egală cu durata termenului legal de prescripție sau până la soluționarea definitivă a litigiului, pentru apărarea drepturilor în instanță.

În ceea ce privește serviciul de chat, durata de stocare este determinată de manifestarea contrară de voință a utilizatorului.

4. Destinatarii datelor dumneavoastră cu caracter personal

După caz, putem transmite sau oferi acces la anumite date cu caracter personal ale dumneavoastră (dintre cele prevăzute la art. 2 lit. a de mai sus) instituțiilor sau autorităților publice care solicită furnizarea de date cu caracter personal în vederea îndeplinirii atribuțiilor legale ale acestora.

5. Link-uri către rețele de socializare

Pagina noastră web conţine link-uri HTML către reţele sociale, făcând uşoară distribuţia pe platformele reţelelor sociale.

Pentru mai multe informaţii despre scopurile prelucrării datelor şi utilizarea ulterioară a datelor dvs. personale de către furnizor si de către website-urile acestuia, cât şi despre drepturile dvs. şi setările posibile cu scopul de a vă proteja confidenţialitatea, vă rugăm să consultaţi informaţiile de protecţie a datelor personale ale respectivului furnizor de servicii.

6. Link-uri către alte site-uri web

Prelucrările de date cu caracter personal care se realizează pe alte site-uri prin intermediul accesării prezentului Site vor fi guvernate de politicile de prelucrare date personale alte site-urilor respective.

Vă rugăm să consultați cu atenție în acest sens politicile de prelucrare a datelor cu caracter personal, respectiv termenii și condițiile site-urilor respective.

7. În ce țări transferăm datele dumneavoastră cu caracter personal

În prezent, stocăm și prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal pe teritoriul României.

8. Cum protejăm securitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal

Asigurarea confidențialității datelor cu caracter personal pe care ni le transmiteți reprezintă o preocupare importantă pentru noi. Am implementat măsuri tehnice și organizatorice pentru păstrarea confidențialității și securității datelor dumneavoastră cu caracter personal, în conformitate cu procedurile noastre interne cu privire la stocarea, divulgarea și accesarea datelor cu caracter personal. Datele cu caracter personal pot fi păstrate pe sistemele noastre tehnologice de date cu caracter personal, ale contractorilor noștri sau în format tipărit.

Stocarea datelor dumneavoastră cu caracter personal se realizează pe servere securizate.

Informațiile oferite de dumneavoastră prin intermediul acestui website sunt transmise și verificate în mod automat, în formă criptată, cu ajutorul unui protocol TSL (Transport Layer Security). Facem acest lucru pentru a preveni utilizarea abuzivă a datelor de terți.

În ceea ce privește celelalte situații în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal, întreprindem constant măsuri în vederea creșterii gradului de instruire a angajaților în ceea ce privește respectarea normelor în materia protecției datelor, angajații Danubius fiind subiectul unor angajamente ferme de confidențialitate.

9. Drepturile dumneavoastră

GDPR a instituit o serie de drepturi ale persoanelor vizate, cu privire la prelucrarea datelor acestora de către operatori. În acest context, puteți solicita accesul la datele dumneavoastră, corectarea oricăror greșeli din fișierele noastre și/sau vă puteți opune la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în anumite cazuri.

De asemenea, vă puteți exercita dreptul de a depune o plângere la Autoritatea de Supraveghere competentă sau de a vă adresa justiției. După caz, puteți beneficia și de dreptul de a solicita ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal, dreptul la restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră și dreptul la portabilitatea datelor.

Pentru a vă putea exercita drepturile, ne puteți contacta:

– prin e-mail la adresa: office@danubius.org

Luăm în serios confidențialitatea tuturor înregistrărilor care conțin date cu caracter personal. Din acest motiv, vă rugăm să ne transmiteți cererile dumneavoastră cu privire la astfel de înregistrări folosind adresa de e-mail/datele de identificare utilizate de dumneavoastră în relația cu noi. În caz contrar, ne rezervăm dreptul de a vă verifica identitatea prin solicitarea de informații suplimentare care au ca scop confirmarea identității dumneavoastră.

Vom răspunde la orice solicitări valide în termen de maximum o lună, cu excepția cazului în care acest lucru este deosebit de complicat sau dacă ați făcut mai multe solicitări, caz în care vă vom informa în termen de o lună cu privire la motivele întârzierii și veți primi un răspuns de la noi în termen de maximum două luni. S-ar putea să fie necesar să vă cerem mai multe informații pentru a putea califica cererea dumneavoastră. Acest lucru ne va ajuta să acționăm mai repede și să scurtăm timpul de răspuns la solicitarea dumneavoastră.

Drepturile de care dispuneți

Descriere

Accesul

Puteți să ne cereți:

·        să confirmăm dacă vă prelucrăm datele cu caracter personal;

·        să vă punem la dispoziție o copie a acestor date;

·        să vă oferim alte informații despre datele dumneavoastră cu caracter personal, cum ar fi datele pe care le avem, cum le folosim, cui i le divulgăm, dacă le transferăm în străinătate și cum le protejăm, cât timp le păstrăm, cum puteți face o plângere, de unde am obținut datele dumneavoastră, în măsura în care informațiile nu v-au fost deja furnizate prin această informare.

Rectificarea

Ne puteți cere să rectificăm sau să completăm datele dumneavoastră cu caracter personal inexacte sau incomplete.

Este posibil să încercăm să verificăm exactitatea datelor înainte de rectificarea acestora.

Ștergerea datelor

Ne puteți cere să vă ștergem datele cu caracter personal, dar numai în cazul în care:

·        acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate; sau

·        v-ați retras consimțământul (în cazul în care prelucrarea datelor se baza pe consimțământ) și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare; sau vă exercitați dreptul de a vă opune în temeiul art. 21 alin. 1 sau 2 din GDPR; sau acestea au fost prelucrate ilegal; sau ne revine o obligație legală în acest sens.

Restricționarea prelucrării datelor

Ne puteți cere să restricționăm prelucrarea datelor cu caracter personal, dar numai în cazul în care:

·        acuratețea lor este contestată (a se vedea secțiunea de rectificare), pentru a ne permite să verificăm acuratețea acestora; sau

·        prelucrarea este ilegală, dar nu doriți ca datele să fie șterse; sau

·        acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate, dar dumneavoastră aveți nevoie de ele pentru a constata, a exercita sau a apăra un drept în instanță; sau

·        v-ați exercitat dreptul de a vă opune, iar verificarea dacă drepturile noastre legitime prevalează este în desfășurare.

În cazul în care prelucrarea a fost restricționată, datele dumneavoastră cu caracter personal pot, cu excepția stocării, să fie prelucrate numai cu consimțământul persoanei vizate sau pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță sau pentru protecția drepturilor unei alte persoane fizice sau juridice sau din motive de interes public important al Uniunii sau al unui stat membru.

Dreptul de a depune o plângere

Pentru a vă exercita dreptul de a depune o plângere, puteți transmite cererea dvs. către Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, România, www.dataprotection.ro.