Contabilitate și raportare financiară – care sunt standardele internaționale și de ce trebuie să ții cont ca antreprenor

Societățile comerciale listate la bursă sunt obligate să adopte standardele internaționale de raportare financiară (IFRS), după cum stabilește Ordinul nr. 881/2012 al Ministerului Finanțelor Publice. De atunci până în prezent au apărut mai multe noutăți în legislația IFRS care pot pune în dificultate și un specialist cu experiență, dacă nu este bine informat.

Trecerea la aceste standarde implică schimbări importante în sistemul financiar de raportare al unei firme, de aceea este esențial ca legislația să fie înțeleasă corect.

Citește ce reprezintă standardele internaționale de raportare financiară, care sunt acestea și de ce trebuie să țină cont un antreprenor.

Standardele internaționale de raportare financiară: ce sunt?

Standardele Internaționale de Raportare Financiară, cunoscute în engleză ca International Financial Reporting Standards (de unde și acronimul IFRS) sunt un set de standarde contabile. Acestea furnizează date relevante despre ţinerea, organizarea şi conducerea contabilităţii pentru prezentarea situaţiilor financiare anuale. Toate societățile comerciale cotate din Uniunea Europeană sunt obligate să întocmească situații financiare consolidate în conformitate cu IFRS.

Potrivit standardelor IFRS, firmele vizate trebuie să-și raporteze rezultatele financiare și poziția financiară utilizând aceleași reguli. Societăţile comerciale din țara noastră ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare (Bursa de Valori București) sunt obligate să aplice Standardele Internaţionale de Raportare Financiară la întocmirea situaţiilor financiare anuale. Este important de reținut că aceste firme au obligaţia să asigure continuitatea aplicării IFRS, chiar şi atunci când valorile lor mobiliare la data bilanţului nu mai sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată.

Cine are obligația aplicării IFRS?

Deși primele vizate sunt societățile ale căror valori mobiliare sunt tranzacţionate pe o piaţă reglementată, totuși nu sunt singurele categorii care au obligația aplicării IFRS. Mai sunt vizate și instituțiile de credit, entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de ASF care activează pe piața de capital și anumite societăți cu capital de stat (care aplică IFRS ca bază a contabilității începând cu 2018).

Instituțiile financiare nebancare (IFN) vor întocmi și publica situații financiare anuale individuale în conformitate cu IFRS, începând cu data de 1 ianuarie 2023.

Lista standardelor internaționale de raportare financiară

În prezent sunt în vigoare standardele de mai jos:

IFRS 1 Adoptarea pentru prima dată a Standardelor Internaționale de Raportare Financiară
IFRS 2 Plata pe bază de acțiuni
IFRS 3 Combinări de întreprinderi
IFRS 4 Contracte de asigurare
IFRS 5 Active imobilizate deținute pentru vânzare și activități întrerupte
IFRS 6 Explorarea și evaluarea resurselor minerale
IFRS 7 Instrumente financiare: informații de furnizat
IFRS 8 Segmente operaționale
IFRS 9 Instrumente financiare
IFRS 10 Situații financiare consolidate
IFRS 11 Asocieri în participație
IFRS 12 Prezentarea intereselor existente în alte entități
IFRS 13 Evaluarea la valoarea justă
IFRS 14 Conturi de amânare aferente activităților reglementate
IFRS 15 Venituri din contractele cu clienții
IFRS 16 Leasinguri

IAS 1 Prezentarea situațiilor financiare
IAS 2: Stocuri
IAS 7: Situația fluxurilor de trezorerie
IAS 8: Politici contabile, modificări ale estimărilor contabile și erori
IAS 10: Evenimente ulterioare perioadei de raportare
IAS 11: Contracte de construcții
IAS 12: Impozitul pe profit
IAS 16: Imobilizări corporale
IAS 17: Contracte de leasing
IAS 18: Venituri
IAS 19: Beneficiile angajaților
IAS 20: Contabilitatea subvențiilor guvernamentale și prezentarea informațiilor legate de asistența guvernamentală
IAS 21: Efectele variației cursurilor de schimb valutar
IAS 23: Costurile îndatorării
IAS 24: Prezentarea informațiilor privind părțile afiliate
IAS 26: Contabilizarea și raportarea planurilor de pensii
IAS 27: Situații financiare consolidate și individuale
IAS 28: Investiții în entitățile asociate
IAS 29: Raportarea financiară în economiile hiperinflaționiste
IAS 31: Interese în asocierile în participație
IAS 32: Instrumente financiare: prezentare
IAS 33: Rezultatul pe acțiune
IAS 34: Raportarea financiară interimară
IAS 36: Deprecierea activelor
IAS 37: Provizioane, datorii contingente și active contingente
IAS 38: Imobilizări necorporale
IAS 39: Instrumente financiare: recunoaștere și evaluare
IAS 40: Investiții imobiliare
IAS 41: Agricultură

Aria de aplicabilitate a standardelor internaționale de raportare financiară s-ar putea lărgi în următorii ani. Una dintre categoriile vizate sunt IFN-urile care dau credite ipotecare, care începând cu 1 ianuarie 2023, vor avea obligativitatea să realizeze situații financiare conforme cu IFRS.